Centraler & övergångar

Elcentral 16A

Elcentral 32A

Adapterkabel
Schuko till
husvagns-kontakt

AdapterkabelHusvagns-kontakt
till schuko


Adapterkabel
3-fas 16A till 230v
Adapterkabel
Spiskontakt till 3-fas 16A

Adapterkabel
16A till 32A

Parallellkabel
för ihopkoppling
av Hondas EU-elverk