Säkerhet

Första hjälpen

Brandfilt

Brandsläckare

Livboj

Räddningslina

Flytväst

Nödutgångsskylt
självhäftande,
återanvändningsbar